首页 古诗词 惜誓

惜誓

未知 / 贾安宅

忽惊如实满雕盘。蛾眉半敛千金薄,鷤鴂初鸣百草阑。
白头生远浪,丹叶下高枫。江上萧疏雨,何人对谢公。"
华星映衰柳,暗水入寒塘。客心定何似,馀欢方自长。"
"洛阳纸价因兄贵,蜀地红笺为弟贫。
酒醒馀恨在,野饯暂游同。莫使祢生刺,空留怀袖中。"
将命宁知远,归心讵可传。星郎复何事,出守五溪边。"
抚枕愁华鬓,凭栏想故乡。露馀清汉直,云卷白榆行。
"行年过始衰,秋至独先悲。事往怜神魄,感深滋涕洟。
"诗家九日怜芳菊,迟客高斋瞰浙江。汉浦浪花摇素壁,
外事无端心已空。家近小山当海畔,身留环卫荫墙东。
绣户朝眠起,开帘满地花。春风解人意,欲落妾西家。


惜誓拼音解释:

hu jing ru shi man diao pan .e mei ban lian qian jin bao .tan jue chu ming bai cao lan .
bai tou sheng yuan lang .dan ye xia gao feng .jiang shang xiao shu yu .he ren dui xie gong ..
hua xing ying shuai liu .an shui ru han tang .ke xin ding he si .yu huan fang zi chang ..
.luo yang zhi jia yin xiong gui .shu di hong jian wei di pin .
jiu xing yu hen zai .ye jian zan you tong .mo shi mi sheng ci .kong liu huai xiu zhong ..
jiang ming ning zhi yuan .gui xin ju ke chuan .xing lang fu he shi .chu shou wu xi bian ..
fu zhen chou hua bin .ping lan xiang gu xiang .lu yu qing han zhi .yun juan bai yu xing .
.xing nian guo shi shuai .qiu zhi du xian bei .shi wang lian shen po .gan shen zi ti ti .
.shi jia jiu ri lian fang ju .chi ke gao zhai kan zhe jiang .han pu lang hua yao su bi .
wai shi wu duan xin yi kong .jia jin xiao shan dang hai pan .shen liu huan wei yin qiang dong .
xiu hu chao mian qi .kai lian man di hua .chun feng jie ren yi .yu luo qie xi jia .

译文及注释

译文
那时游乐所至,都有题诗,不下千首;到如今这些诗上都已落满了灰尘,得用绣罗衫去拂净才(cai)能看清。自离开杭州(zhou)后有谁在思念我呢?当然是往日的(de)友人了。还有西湖的明月,钱塘江边的柳树,城西南诸山的名胜景物呢!
等到把花移植到皇宫上林苑,王孙(sun)贵族才为没有买而遗恨。
众人无法挨(ai)家挨户说明,谁会来详察我们的本心(xin)。
手里玩赏着奇丽的彩石,面对着潺潺的溪水观赏。绕着寺旁那弯弯的小径,探寻着绚丽多姿的野山花。
鱼在哪儿在水藻,贴着蒲草多安详。王在哪儿在京镐,所居安乐好地方。
春日里贪睡不知不觉天已破晓,搅乱(luan)我酣眠的是那啁啾的小鸟。
这都是战骑以一胜万的好马,展开画绢如见奔马扬起风沙。
我以先圣行为节制性情,愤懑心情至今不能平静。
想渡过黄河,坚冰堵塞(sai)大川;想登太行山,大雪遍布高山。
心绪纷乱不止啊能结识王子。

注释
⑵雨细清明:化用杜牧《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”句意。
①此词原为唐教坊曲,又名《浪淘沙令》、《卖花声》等。唐人多用七言绝句入曲,南唐李煜始演为长短句。双调,五十四字(宋人有稍作增减者),平韵,此调又由柳永、周邦彦演为长调《浪淘沙漫》,是别格。
⑵拍岸:拍打堤岸。
⑽意造——以意为之,自由创造。
1.戏言:开玩笑的话。身后意:关于死后的设想。
④游冶郎:出游寻乐的青年男子。
⑹断犀象:言剑之利也。《文选》曹植《七启》:“步光之剑,华藻繁缛,陆断犀象,未足称隽。”李周翰注:“言剑之利也,犀象之兽,其皮坚。”

赏析

 王勃还有一首《羁春》诗:“客心千里倦,春事一朝归。还伤北园里,重见落花飞。”诗的韵脚与这首《《山中》王勃 古诗》诗完全相同,抒写的也是羁旅之思,只是一首写于暮春,一首写于晚秋,季节不同,用来衬托情意的景物就有“落花飞”与“黄叶飞”之异。两诗参读,有助于进一步了解诗人的感情并领会诗笔的运用和变化。
 写景诗,许多诗人往往爱从视觉落笔,如唐代诗人李白的:“危楼高百尺”(《夜宿山寺》),贾岛的“松下问童子”(《寻隐者不遇》)。曾公亮却避开这种传统的写法,另辟蹊径,独出机杼,从感受、听觉去写。诗题是“宿甘露僧舍”,所以围绕“宿”字展开。睡在寺里,房间中自然不可能有云雾,所谓“枕中云气”,当是长江水汽会在高处,令人觉得空气很湿,甚至枕中已经凝结了些许水珠。诗人躺在枕上,感受到枕中微湿,自然联想起长江之浩瀚,甚至误以为自己身处云峰之间。接着,诗人又写床底穿来的江水之声,那阵阵惊(zhen jing)涛,仿佛狂风席卷山谷,招起无数苍松摇撼助威,其声壮烈奔腾之至。“枕中”“床底”,点明诗人已经就寝,紧扣诗题“宿”字。“万壑哀”,语出杜甫《诸将五首》之五:“巫峡清秋万壑哀”。曾公亮诗中的这一“哀”字,恰切地摹写了风吹松林所发出的低沉悲壮的声音。用“千”写“峰”,用“万”写“壑”,极尽形容,从纵向描写北固山奇险变幻、充满生机的景象。这起二句是睡在床上的(shang de)感受与幻想,是通过感官来证实它存在,虽然没有具体的肯定,逼真感很强,尽管北固山没有千山万壑存在。“云气”、“松声”,一在枕上,一在床下,都反映了江水之猛劲;而感觉到云气,凝听到松涛,也反映了诗人心底的宁静。这两句写近景,对仗工稳,用笔细腻,文字跌宕生姿。
 八章写永王水师以长风破浪之势,动海倾山,如同晋代王濬楼船东下破吴。
 诗的末句交待了她在月下凝望的是什么,又望到了什么。“朦胧树色隐昭阳”,就是她隔帘望见的景色。这一句,既是以景结情,又是景中见情。句中特别值得玩味的是点出了皇帝所在的昭阳宫。这与作者另一首《长信秋词》的结尾“卧听南宫清漏长”句中点出南宫的意义是相同的。它暗示诗中人所凝望的是皇(shi huang)帝的居处,而这正是(zheng shi)她的怨情所指。但是,禁闭着大批宫人的西宫与昭阳殿之间隔着重重门户,距离本来就很遥远,更何况又在夜幕笼罩之中,诗中人所能望见的只是一片朦朦胧胧的树影而已。这时透过一层、深入一步的写法,写诗中人想把怨情倾注向昭阳宫,而这个昭阳宫却望都望不见,这就加倍说明了她的处境之可怜。
 诗起头的“青青河畔草,绵绵思远道。”是作者借著景色的铺陈,引发妇人触景生情,对远离家乡的丈夫的思念。“绵绵”两字传达了两层的意义:妇人“思绪的绵绵”是由“草的绵延不绝”引起的。由于路途的遥远,思念也是突然的,只好在梦中求得相会,然而才在梦中实现的愿望,醒过来后又是遥远的空间隔绝,依旧是“他乡各异县”,彼此无法相见。这一段可以说是故事的前提,在修辞技巧上,“绵绵思远道,远道不可思,”中的“远道”,“宿昔梦见之。梦见在我旁,”中的“梦见”,以及“忽觉在他乡;他乡各异县,”中的“他乡”,都是修辞技巧中的“顶针”句法。这样的连缀句子的方式,使得全段读起来有一种流畅的音乐性。
 凡是有河道的地方,小船作为生产和生活必需的工具,是一点不稀奇的。但“篱外谁家不系船”句,却于平常中又显出不平常来了。似乎作者于无意中注意到了生活中的这一琐事,故以此句开首。“谁家”即不知是哪一家的。因为“不系船”,船便被吹进“钓鱼湾”。“春风”二字,不仅点时令,也道出了船的动因。春潮上涨,溪水满溢,小船才会随着风势,由远至近,悠悠荡荡地一直漂进钓鱼湾来。不系船,可能出于无心,这在春日农村是很普通的事,但经作者两笔勾勒,溪居的那种恬静、平和的景象便被摄入画面,再着春风一“吹”,整个画面都活(du huo)了起来,生气盎然,饶有诗意。
 “西上太白峰,夕阳穷登攀。”诗的开头两句,就从侧面烘托出太白山的雄峻高耸。李白从西攀登太白山,直到夕阳残照,才登上峰顶。太白峰高矗入云,终年积雪,俗语说:“武功太白,去天三百。”山势如此高峻,李白却要攀登到顶峰,一“穷”字,表现出诗人不畏艰险、奋发向上的精神。起句“西上太白峰”正是开门见山的手法,为下面写星写月作了准备。
 大明宫中有宣政殿,中书、门下二省都在宣政殿内,在门下省内接受樱桃之赐,退朝时分,徐徐擎出宫门。这一联的惊奇之处在于,诗人用两个专有名词不动声色地写出了对皇恩的感戴。专有名词在诗中给人的联想是很少的,但此处却给人堂皇之感,“门下”表现了空间的纵深,“大明”渲染出庄严辉煌的气势,两个实打实的名词被诗人巧妙地虚化了。唐人李嘉祐诗云“秋冷白云司”,“白云司”指刑部,与“秋冷”连属,别有清峭之气,和杜诗此联一样,都是点铁成金之句。
 这首诗表现了二千多年前黄土高原上那对青年男女的柔情蜜意。其情绪热烈大胆,敢于把与情郎幽会的地点一一唱出,既显示姑娘的纯朴天真,又表达俩人的情深意绵。敢爱,敢于歌唱爱,这本身就是可敬的。
 这段曲词和前面那段【端正好】相比,在情景的铺设上是不大相同的。【端正好】主要是采用因景生情的手法,以凄凉的暮秋景象来引出莺莺的离愁别恨。【滚绣球】这段曲词,比较多地采用了由情及景的手法,柳丝系马儿、疏林挂斜晖、马慢走车快行、松金钏减玉肌等等所有这些描写,无不都是由莺莺对张生的依恋惜别之情引发出来的。
 前两句写边报传来,激起了志士的爱国热情。诗人并不直接说明军情紧急,却说“烽火照西京”,通过“烽火”这一形象化的景物,把军情的紧急表现出来了。一个“照”字渲染了紧张气氛。“心中自不平”,是由烽火而引起的,国家兴亡,匹夫有责,他不愿再把青春年华消磨在笔砚之间。一个“自”字,表现了书生那种由衷的爱国激情,写出了人物的精神境界。首二句交待了整个事件展开的背景。第三句“牙璋辞凤阙”,描写军队辞京出师的情景。这里,诗人用“牙璋”、“凤阙”两词,显得典雅、稳重,既说明出征将士怀有崇高的使命,又显示出(shi chu)师场面的隆重和庄严。第四句“铁骑绕龙城”,说明唐军已经神速地到达前线,并把敌方城堡包围得水泄不通。“铁骑”、“龙城”相对,渲染出龙争虎斗的战争气氛。一个“绕”字,又形象地写出了唐军包围敌人的军事态势。五六两句开始写战斗,诗人却没有从正面着笔,而是通过景物描写进行烘托。“雪暗凋旗画,风多杂鼓声”,前句从人的视觉出发:大雪弥漫,遮天蔽日,使军旗上的彩画都显得黯然失色;后句从人的听觉出发:狂风呼啸,与雄壮的进军鼓声交织在一起。两句诗,有声有色,各臻其妙。诗人别具机抒,以象征军队的“旗”和“鼓”,表现出征将士冒雪同敌人搏斗的坚强无畏精神和在战鼓声激励下奋勇杀敌的悲壮激烈场面。诗的最后两句:“宁为百夫长,胜作一书生。”直接抒发从戎书生保边卫国的壮志豪情。艰苦激烈的战斗,更增添了他对这种不平凡的生活的热爱,他宁愿驰骋沙场,为保卫边疆而战,也不愿作置身书斋的书生。
 谢灵运本来出身士族高门,更兼“文章之美,江左莫逮”,“自谓才能宜参权要。”(《宋书》本传)但在庶族军阀刘裕的宋王朝建立之后,诗人的地位便一再降跌,直至被排挤出京,出为永嘉太守。本来就恃才傲物,加上仕途上的再三挫折,其怀才不遇、寄情山水、期仙求道,便不难理解。就在写该诗当年的秋天,任永嘉太守刚好一年,诗人便称病辞官,回到会稽始宁南山经营庄园,与隐士名僧谈玄说法去了。所以,诗人的迷恋山水神仙,正是其内心失意郁结情绪的外化。正如白居易《读谢灵运诗》所云:“谢公才廓落,与世不相遇。壮士郁不用,须有所泄处。泄为山水诗,逸韵有奇趣,岂为玩景物,亦欲摅心素。”
 它集中反映了原始先民面对地质灾害、洪水灾害、动物灾害、植物灾害等众多自然灾害侵袭时的复杂矛盾心理状态。四句诗,句句既是祈求,也是命令;既是祝愿,也是诅咒。全诗既反映了原始先民饱受自然灾害侵袭的深重苦难,也反映了他们相信利用巫术咒语能够消除自然灾害的乐观心理。
 少年姜夔在目睹江淮一带地方生产凋敝、风物荒凉,曾发出“徘徊望神州,沉叹英雄寡”(《昔游诗》)的慨叹,扬州慢、凄凉犯一类词也颇有“禾黍之悲”,而在这首诗里,昔日的愤懑和忧虑化作了淡淡的惆怅,仿佛若有所失。后两句使人愀然动色,杨万(yang wan)里极喜诵之,或是其中蕴涵的历史沧桑感和某种个人情愫的积淀与之心境契合,但仅如此不足以跳出李白《苏台览古》的窠臼,此诗妙处实在一、二句。起句疏宕,不涉题旨,欲抑先扬。写晚云悠闲、白鹭自适、星斗灿烂、山川依然,说景微妙,相形之下“怅望苏台柳”就流露出了一种苦涩的况味,怀古伤今之情纡徐委折。景物的渲染与感慨的抒发相得益彰,物是人非的历史感更加厚重,此诗兴味深厚而笔致飘逸,具蕴藉空灵之美。姜夔《诗说》云:“韵度欲其飘逸。”这首怀古伤今之作不滞于情,不役于物,饶有远韵。近人缪钺《姜白石之文学批评及其作品》云:“白石之诗气格清奇,得力江西;意襟隽澹,本于襟抱;韵致深美,发乎才情。受江西诗派影响者,其末流之弊,为枯涩生硬,而白石之诗独饶风韵。”
 颈联进一步表现“侠客”勇于拚搏的大无畏精神,“满月临弓影,连星入剑端”,本来是指弓拉得满以致影如十五的圆月,剑出鞘光若闪闪的群星。但诗人有意不直说,反而写成,“满月”是临摹弓的影,“连星”是飞入了剑之端。奇思异喻,生动传神。此处关于两军如何对阵未着一字,而敌人的望风披靡由此可见一斑。
 从“被服极纤丽”到“手中双莫邪”共十六句;写饮食服饰之奢华:绫罗丽服,珍馐嘉肴,文轩羽盖,宝车骏马,还有玳瑁簪、象牙鞭、金鑮履、莫邪剑,连僮仆也食不厌精,连婢妾也衣必锦绣,一片珠光宝气,一派纸醉金迷。以上突出“赀财”之“丰奢”。接下来六句,从“宾从焕络绎”到“朱门赫嵯峨”,写气势之不凡:宾客络绎,鱼贯而入;侍御盈门,喧呼而出,何等规模,何等排场。主人结交的都是头面人物:“金张”指金日磾和张安世,都是汉宣帝时的大官;“许史”指许伯与史高,都是汉宣帝时的外戚,诗中用以代指世家大族,皇亲国戚。再看房屋建筑:朱门沉沉,庭院深深,高楼巍峨,飞阁流丹,第宅座落在中心地带、贵族区内,面对着繁华大街、来往行人,更显出主人之地位。
 写到这儿,作者觉得意犹未尽,还不足以倾诉心声,更不忍与知音就此分手,于是又说:“心事同漂泊,生涯共苦辛。”这一方面是同情与劝慰对方,一方面也是用以自慰,大有“涸辙之鲋,相濡以沫”的情意。
 从“人生若浮寄”到“礼防且切磋”,这结尾八句是从“理论”上探讨“浮华”“放逸”这一时代贵族病的成因,揭示了贵族子弟的颓废心理。生命有限,这不能激发起他们抓住时机、建功立业的志向,却成了他们醉生梦死、及时享乐的理由。在露水短促的存在中,他们看不到那曾有过的光彩夺目的片刻,他们唯一的启悟却是人生苦短,他们唯一的感慨是享受得还不够,因而要拼命加大享乐的强度。当然,这种享乐,并不能带来长久的欢乐,每当他们想到人生又少了一天,这时内心就更加空虚。空虚袭上心头,又再次以享乐来掩盖,如此恶性循环,终至不可救药。看来,腐败的不仅在于贵族的生活方式,更在于不可疗救的病态心理。假如没有任何限制,他们有可能从废人变为只知享乐的生物意义上的人,只是对“执法吏”还有所畏惧,他们才偶尔“切磋”起“礼防”问题。这结尾是一种劝戒,是一种警告,也是一种讽刺。

创作背景

 城西孙楚酒楼在金陵城西北覆舟山上,蜿蜒的城垣,浩渺的长江,皆陈其足下,为观景胜地。此诗是李白写自己夜登城西楼所见所感,以即景抒怀的手法,表达了李白对南齐诗人谢脁的崇敬和追慕之情。

 

贾安宅( 未知 )

收录诗词 (4675)
简 介

贾安宅 宋湖州乌程人,字居仁。徽宗大观三年进士第一。累官户部侍郎。高宗建炎初,为给事中。历仕三朝,屡司文柄,其所抡选,多得成材。

重过圣女祠 / 王巨仁

今年十月温风起,湘水悠悠生白苹.欲寄远书还不敢,却愁惊动故乡人。
不见支公与玄度,相思拥膝坐长吟。"
临流惜暮景,话别起乡情。离酌不辞醉,西江春草生。"
"宿雨朝来歇,空山秋气清。盘云双鹤下,隔水一蝉鸣。
在朝鱼水分,多病雪霜居。忽报阳春曲,纵横恨不如。"
不似冥心叩尘寂,玉编金轴有仙方。"
积润通千里,推诚奠一卮。回飙经画壁,忽似偃云旗。"
"苍苍中条山,厥形极奇磈.我欲涉其崖,濯足黄河水。


木兰花·独上小楼春欲暮 / 张玉乔

倚玉甘无路,穿杨却未期。更惭君侍坐,问许可言诗。"
"秦人江上见,握手泪沾巾。落日见秋草,暮年逢故人。
暂辞南国隐,莫勒北山文。今后松溪月,还应梦见君。"
蕙风清水殿,荷气杂天香。明月谈空坐,怡然道术忘。"
化药秦方士,偷桃汉侍臣。玉笙王子驾,辽鹤令威身。
结束车舆强游往,和风霁日东皋上。鸾凤参差陌上行,
沙平古树迥,潮满晓江晴。从此幽深去,无妨隐姓名。"
群犬多吠声。有敕放君却归隐沦处,高歌大笑出关去。


菩萨蛮·归鸿声断残云碧 / 胡渭生

月高还去打僧房。新诗欲写中朝满,旧卷常抄外国将。
汉宫若远近,路在寒沙上。到死不得归,何人共南望。
"九陌迟迟丽景斜,禁街西访隐沦赊。门依高柳空飞絮,
伤心更见庭前柳,忽有千条欲占春。"
"天远风烟异,西南见一方。乱山来蜀道,诸水出辰阳。
秋来黄叶遍绳床。身闲何处无真性,年老曾言隐故乡。
"南郭东风赏杏坛,几株芳树昨留欢。却忆落花飘绮席,
"玉帝居金阙,灵山几处朝。简书犹有畏,神理讵能超。


卜算子·片片蝶衣轻 / 释今壁

阳谷霞光射山顶。薙草披沙石窦开,生金曜日明金井。
"惆怅流水时,萧条背城路。离人出古亭,嘶马入寒树。
贫病催年齿,风尘掩姓名。赖逢骢马客,郢曲缓羁情。"
暗池光幂zx,密树花葳蕤。九城钟漏绝,遥听直郎归。"
柳塘春水慢,花坞夕阳迟。欲识怀君意,明朝访楫师。"
"红衣落尽暗香残,叶上秋光白露寒。
"儒衣风貌清,去抵汉公卿。宾贡年犹少,篇章艺已成。
归路莺花伴隼旟。今日汉庭求上略,留侯自有一编书。"


黄头郎 / 释法显

就中爱读英雄传,欲立功勋恐不如。"
人前赏文性,梨果蒙不惜。赋字咏新泉,探题得幽石。
"皎洁沈泉水,荧煌照乘珠。沈非将宝契,还与不贪符。
闻说重门方隐相,古槐高柳夏阴清。"
广庖万品无颜色。金屏成点玉成瑕,昼眠宛转空咨嗟。
"同受艰难骠骑营,半年中听揭枪声。草头送酒驱村乐,
茱萸一朵映华簪。红霞似绮河如带,白露团珠菊散金。
杳杳疏钟发,因风清复引。中宵独听之,似与东林近。


渔父·渔父饮 / 王宗达

一览彩笺佳句满,何人更咏惠休文。"
草木正摇落,哭兄鄱水湄。共居云阳里,轗轲多别离。
谏曹将列宿,几处期子玉。深竹与清泉,家家桃李鲜。
"晓雾忽为霜,寒蝉还罢响。行人在长道,日暮多归想。
谁悟威灵同寂灭,更堪砧杵发昭阳。"
多时水马出,尽日蜻蜓绕。朝早独来看,冷星沈碧晓。"
坚冰销尽还成水,本自无形何足伤。"
"日长鼓腹爱吾庐,洗竹浇花兴有馀。骚客空传成相赋,


周颂·雝 / 沈倩君

"今来游上苑,春染柳条轻。濯濯方含色,依依若有情。
"年长始一男,心亦颇自娱。生来岁未周,奄然却归无。
抚枕愁华鬓,凭栏想故乡。露馀清汉直,云卷白榆行。
若出敬亭山下作,何人敢和谢玄晖。"
魏人宅蓬池,结网伫鳣鲂。水清鱼不来,岁暮空彷徨。"
乐府喧喧闻至尊。宫中美人皆唱得,七贵因之尽相识。
苑占宫遮。已迷金谷路,频驻玉人车。芳草欲陵芳树,
早晚泛归舟,吾从数君子。"


候人 / 毕际有

文墨悲无位,诗书误白头。陈王抗表日,毛遂请行秋。
"十五事文翰,大儿轻孔融。长裾游邸第,笑傲五侯中。
"薙草开三径,巢林喜一枝。地宽留种竹,泉浅欲开池。
言语多重译,壶觞每独谣。沿流如着翅,不敢问归桡。"
奸雄窃命风尘昏,函谷重关不能守。龙蛇出没经两朝,
身居霞外寺,思发月明田。犹恨萦尘网,昏昏过岁年。"
河源收地心犹壮,笑向天西万里霜。
枕上眠常戴,风前醉恐柔。明年有闺阁,此样必难求。"


月赋 / 柯崇朴

"珠履行台拥附蝉,外郎高步似神仙。陈词今见唐风盛,
山泽藏金与万人,宣言郡邑无专利。闾阎少长竞奔凑,
遥边过驿近,买药出城迟。朝野凭人别,亲情伴酒悲。
"故宅春山中,来逢夕阳入。汲少井味变,开稀户枢涩。
鸾鹤交飞半空里。山精木魅不可听,落叶秋砧一时起。
三年海上音书绝,乡国萧条惟梦寻。"
"将军易道令威仙,华发清谈得此贤。
日斜深巷无人迹,时见梨花片片飞。"


乡村四月 / 郑骞

个身恰似笼中鹤,东望沧溟叫数声。"
香湿胜含露,光摇似泛空。请君回首看,几片舞芳丛。"
循环伐木咏,缅邈招隐情。惭兹拥肿才,爱彼潺湲清。
"晦日湔裾俗,春楼致酒时。出山还已醉,谢客旧能诗。
"暑雨飘已过,凉飙触幽衿。虚馆无喧尘,绿槐多昼阴。
动地三军唱好声。玉勒回时沾赤汗,花騣分处拂红缨。
地绝提封入,天平赐贡饶。扬威轻破虏,柔服耻征辽。
德士名难避,风流学济颠。礼罗加璧至,荐鹗与云连。